Quyết định 174/QĐ-TLĐ

0

Quyết định 174/QĐ-TLĐ

Ngày 03/2/2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định 174/QĐ-TLĐ về việc ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam Key XII.

Theo đó, đoàn viên được công đoàn hướng dẫn, tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí về pháp luật lao động, công đoàn; được công đoàn đại diện tham gia tố tụng trong các vụ án lao động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Đoàn viên ưu tú được ưu tiên xét vào học tại các trường, lớp do công đoàn tổ chức; được công đoàn hướng dẫn, giúp đỡ tìm việc làm, học nghề. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tải Quyết định tại đây.

Nội dung Quyết định 174/QĐ-TLĐ

Leave A Reply

Your email address will not be published.