Quyết định 237/QĐ-BTTTT

0

Quyết định 237/QĐ-BTTTT

Vào ngày 21/02/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 237/QĐ-BTTTT về sửa đổi mã định danh cơ quan, đơn vị Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hiệu lực của văn bản này, sẽ được Start vào ngày được ban hành. Dưới đây, là nội dung của quyết định này, xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo.

Nội dung của Quyết định 237/QĐ-BTTTT

Leave A Reply

Your email address will not be published.