Quyết định 258/QĐ-BTC

0

Quyết định 258/QĐ-BTC

Quyết định 258/QĐ-BTC về việc Quy định tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử Bộ Tài chính, đã được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 26/02/2020. Với văn bản này thì hiệu lực sẽ Start từ ngày được ban hành. Dưới này, sẽ là nội dung của quyết định này, xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Quyết định 258/QĐ-BTC

Leave A Reply

Your email address will not be published.