Quyết định 358/QĐ-TTg

Quyết định 358/QĐ-TTg

Chính thức vào ngày 10/03/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đã ban hành Quyết định 358/QĐ-TTg về việc đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Hiệu lực của văn bản pháp luật này, sẽ được Start từ ngày ban hành. Sau đây, chúng tôi xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo nội dung của quyết định này.

Nội dung Quyết định 358/QĐ-TTg