Quyết định 366/QĐ-TTg

0

Quyết định 366/QĐ-TTg

Mới đây, vào ngày 11/03/2020 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra Quyết định 366/QĐ-TTg về viêc điều chỉnh chủ trương đầu tư Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hiệu lực của văn bản này, sẽ được Start vào được ban hành. Sau đây sẽ là nội dung của quyết định này, mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Quyết định 366/QĐ-TTg

Leave A Reply

Your email address will not be published.