Quyết định 375/QĐ-BGTVT

0

Quyết định 375/QĐ-BGTVT

Sau đây, sẽ là nội dung chi tiết của Quyết định 375/QĐ-BGTVT về Thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải đã được sửa đổi. Đây là văn bản pháp luật mới nhất do Bộ Giao thông Vận tải ban hành vào ngày 13/03/2020.

Và hiệu lực của văn bản này, sẽ được Start vào ngày 15/04/2020, sau đây chúng tôi xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung của quyết định này.

Nội dung Quyết định 375/QĐ-BGTVT

Leave A Reply

Your email address will not be published.