Quyết định 411/QĐ-BGDĐT

0

Quyết định 411/QĐ-BGDĐT

Vừa qua vào ngày 13/02/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra Quyết định 411/QĐ-BGDĐT về giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.

Văn bản này sẽ có hiệu lực Start từ ngày được ban hành. Sau đây là nội dung của quyết định, xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Quyết định 411/QĐ-BGDĐT

Leave A Reply

Your email address will not be published.