Quyết định 468/QĐ-BYT

0

Quyết định 468/QĐ-BYT

Vừa qua vào ngày 19/02/2020, Bộ Y tế đã đưa ra Quyết định 468/QĐ-BYT về hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Văn bản này sẽ có hiệu lực Start từ ngày được ban hành. Sau đây là nội dung của quyết định, xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Quyết định 468/QĐ-BYT

Leave A Reply

Your email address will not be published.