Quyết định 50/QĐ-CA

0

Quyết định 50/QĐ-CA

y ra tai nn đối vi xe y điện do em p điu khiển, m phần khung kim loại

bo v bình hơi phía bên phi xe ô va chm vi xe máy đin ca em p, làm xe

máy đin ca em p bị cun o gm xe ô . Sau khi xảy ra va chm thì Q liền

dng xe lại, nhy xung khi xe rồi đi vòng ra sau phía bên ph xe ô tô để kiểm

tra thì nhìn thy mt người nm dưi gm xe ô , đu hưng v cổng chào xã

T, còn chân thì hưng quôc lộ 1A, tay phi nm vt ra ngoài, bánh phía sau bên

ph ca ô đè n phn vai, gáy ca em p, phn mt bên trái ca p tiếp c với

mt đưng. Sau khi thy em p btai nn nm tư thế bị chèn phía trước của

hàng bánh sau xe ô , Q đng quan t đưc khong gn mt phút, rồi lên xe cài

số 1 để tiếp tục cho xe chy tiến n và xe ô ca Q đè qua đầu nạn nhân, làm

cho nn nhân bv sọ o và t vong.

Hành vi phm tội ca bị cáo Phan Đình Q thì trưc đó Toà án nhân dân huyn

K Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã đưa ra xét x sơ thm theo tội danh mà Viện kiểm sát

nhân dân huyn K Anh truy tố v tội Vi phm quy đnh v điều khiển phương

tin giao thông đưng b. Tuy nhiên, căn c vào kết qu thm vn tại phn toà,

Hi đng xét x sơ thm ca Toà án nhân dân huyn K Anh cho rằng: Hành vi

phm tội ca Q hành vi “Giết ngưi nên đã tr h cho Vin kim sát nhân

dân huyn K Anh, để chuyn h sơ lên cp tnh điu tra, truy tố xét x Phan

Đình Q v ti Giết ngưi, bởi: Sau khi điều khiển xe ô tô đã gây ra tai nạn cho

em Hoàng Đc p, khi xung kim tra nhìn thy nn nhân p bcun vào gầm ô

và đang nm phía trưc bánh xe ô nguy him, nhưng Q lại không gi

nguyên hin trưng và tìm ch đưa nn nhân ra khi xe ô để đưa đi cấp cứu,

mà Q lại cho xe tiếp tục chy tiến n phía trưc và chp nhn cho xe ô chạy

qua người nn nhân đang nằm dưới gm xe ô và hu qu em Hoàng Đc p

đã bị bánh phía sau xe ô đè qua đầu, m v sọ não và đã t vong ngay lúc đó.

Xét, Phan Đình Q đầy đủ năng lực nhn thc việc Q cho xe ô đi tiếp rt

nguy him cho tính mng của nn nhân nm i xe ô như nhiu lời khai của

bị cáo trong quá trình điu ưa v án.

Tại Biên bn khám nghiệm hiện trưng o hồi 17 giờ 35 phút ngày 31-5-2016

tại xã T, huyn A, tnh Hà Tĩnh, th hiện:

Hin trưng xảy ra tại Km 548 QL1A, đon giao nhau vói đưng rẽ vào cổng

chào xã T, huyn A, tỉnh Hà Tĩnh. Lấy ct mc số 548 QL1A làm mc cố định, mép

đưng bên đưng quốc lộ 1A theo hướng t Nam ra Bắc làm trục cố định.

Đo vuông góc qua mốc cố định theo hưng t ngoài Bc vào Nam, đến điểm

du vết chà lốp là 76,8m. vết chà lốp màu đen, dng đưng thng dài 3,Om,

kích thưc chiu rng 0,2m, chiu hưng t Nam ra Bc. T điểm du vết chà

lốp đến mép lề đưng bên phi l,0m, điểm cui vết chà lốp trùng với p lề

đưng bên phi.

Đo từ điểm cui vết chà lốp theo hưng t trong Nam ra Bc đến m trc

bánh sau xe máy điện là 1,0m. Xe máy điện ngã nghiêng sang phải trên mt đường

nha nằm trong khu vc ngã ba giao nhau giữa đưng Quc lộ 1A đưng đi

y ban nhân dân xã T, đu xe quay hưng Đông Bc, đi xe quay hưng y

2

Leave A Reply

Your email address will not be published.