Quyết định 761/QĐ-BGTVT

0

Quyết định 761/QĐ-BGTVT

Chính thức vào ngày 24/04/2020, Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam, tại Quyết định 761/QĐ-BGTVT. Hiệu lực của văn bản pháp luật sẽ Start từ ngày được ban hành. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết của quyết định này, xin mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Quyết định 761/QĐ-BGTVT

Leave A Reply

Your email address will not be published.