Quyết định 779/QĐ-BYT

0

Quyết định 779/QĐ-BYT

1. Tên Chương trình

Chương trình hỗ tr thuốc Keytruda (Pembrolizumab) miễn phí mt phần

không thuộc khoản viện tr phi Chính phủ nước ngoài cho ni bệnh ung thư.

2. Thuốc sử dụng trong Chương trình

Thuốc do ngưi bệnh tự chi trả:

Thuốc Keytruda (Pembrolizumab), số đăng QLSP-H02-1073-17, m

ợng 100mg/4ml, dung dịch tm truyn tĩnh mạch, nhà sản xut MSD Ireland.

Thuốc sử dụng để hỗ trợ:

Thuốc Keytruda (Pembrolizumab), số đăng QLSP-H02-1073-17, m

ợng 100mg/4ml, dung dịch tiêm truyền nh mạch, n sản xut MSD Ireland,

được dán nhãn phụThuc hỗ trợ không được bán”.

3. Hình thức hỗ trợ

Sau khi mua và điều trị 02 chu kỳ thuốc Keytruda, người bệnh được hỗ

trợ miễn phí 01 chu kỳ thuốc Keytruda.

Nời bệnh đã điu trít nhất 02 chu kỳ thuốc Keytruda trưc khi tham gia

Chương tnh được hỗ trợ miễn phí 01 chu kỳ ngay sau khi tham gia Cơng tnh.

4. Phạm vi áp dụng

a) Thời gian thực hiện

Chương trình được áp dụng thực hiện tngày ban hành Quyết định

phê duyệt, thời gian

tiếp nhận người bệnh đăng tham gia Chương trình 02

năm và kết thúc Chương trình vào ngày 31/12/2023.

Chương trình sẽ kết thúc trước thời hạn nêu trên khi tại Việt Nam

thuốc generic cùng hoạt chất và dạng bào chế với thuốc Keytruda.

b) Địa điểm thực hiện

Chương trình được áp dụng thực hiện tại 17 sở khám bệnh, chữa bệnh,

bao gồm: Bệnh viện K, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện đa

khoa quốc tế Vinmec Times City, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Trung

ương Quân đội 108, Bệnh viện Ung bướu Nội, Viện Huyết học Truyền

máu Trung ương, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Ung

bướu Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quân y

175, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí

Minh, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Bình Dân.

5. Đối tượng áp dụng

a) Đối tượng người bệnh

Người bệnh được chẩn đoán xác định mắc một trong những bệnh sau: U

hắc bào ác tính, Ung thư phổi không tế bào nhỏ, U lympho Hodgkin kinh điển,

Ung thư biểu đường tiết niệu, Ung thư đầu cổ, Ung thư dạ dày, Ung thư

tình trạng mất ổn định vi vệ tinh mức độ cao, Ung thư cổ tử cung, Ung thư biểu

mô tế bào gan.

Leave A Reply

Your email address will not be published.