[Review] Chia sẻ bộ hơn 300 vector icon phòng chống Covid19 miễn phí từ Iconfinder

Iconfinder là một dịch vụ tìm kiếm biểu tượng nổi tiếng dành cho các nghệ sĩ, nhà thiết kế đồ họa. Gần đây, với sự đóng góp từ cộng đồng các nghệ sĩ tận tâm, Iconfinder đã thu thập và chia sẻ một bộ gồm hơn 300 biểu tượng bảo vệ vector Covid19.

300 biểu tượng vector miễn phí liên quan đến vệ sinh và nhận thức về sự lây lan của virus. Các biểu tượng có thể được sử dụng cho hướng dẫn rửa tay, khuyến nghị vệ sinh và các sáng kiến ​​khác chống lại sự lây lan của virus. Thêm chúng vào các dấu hiệu, áp phích, tờ rơi, và muốn.

Bạn có thể tải xuống toàn bộ biểu tượng được đặt tại liên kết bên dưới:

Một số hình ảnh của bộ biểu tượng phòng ngừa covid19