Thể lệ cuộc thi tìm hiểu 75 năm Đảng bộ tỉnh Gia Lai

0

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu 75 năm Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai” diễn ra từ ngày 08/6 đến 25/9/2020. Cứ 2 tuần sẽ có 6 câu hỏi mới, được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm. Chi tiết mời các bạn cùng theo dõi thể lệ cuộc thi 75 năm Đảng bộ Gia Lai trong bài viết dưới đây:

Thể lệ cuộc thi “tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai”

I– Đối tượng dự thi

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Riêng các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi, Ban Giám khảo Cuộc thi, Tổ Thư ký Cuộc thi và cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai không được tham gia dự thi.

II– Nội dung thi Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Tìm hiểu 75 năm lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ tỉnh Gia Lai (1945 – 2020).
* Tài liệu tham khảo:

– Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội), từ tập 1 tới tập 69.

– Hồ Chí Minh: toàn tập, (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội – 2011), từ tập 1 tới tập 15.

– Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai, giai đoạn 1945 – 2005, (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội – 2009), (file điện tử trên trang web: http://thongtintuyengiaogialai.vn).

– Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, (Office Tỉnh ủy Gia Lai, Pleiku – tháng 10/2010).

– Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, (Office Tỉnh ủy Gia Lai, Pleiku – tháng 10/2015).

– Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam: Lịch sử Việt Nam, (Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội – 2017), từ tập 1 tới tập 15.

– TS. Nguyễn Thị Kim Vân: Địa danh và di tích Gia Lai từ góc nhìn lịch sử – văn hóa, (Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội – 2010).

III– Hình thức, thời gian tổ chức thi và cách tính kết quả

1. Hình thức thi

1.1. Người dự thi sử dụng hình thức sau để tham gia dự thi:

– Cuộc thi tìm hiểu được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm; gồm 8 kỳ; định kỳ 02 tuần/kỳ; Start từ khi phát động Cuộc thi lúc 9 giờ ngày 08 tháng 6 năm 2020 và kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2020.

– Mỗi kỳ thi có 07 câu hỏi (trong đó có 06 câu hỏi chính và 01 câu hỏi phụ về dự đoán số người tham gia kỳ thi trắc nghiệm đó).

– Nội dung câu hỏi trắc nghiệm online được công bố tại:

+ Trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai http://thongtintuyengiaogialai.vn và các trang liên kết: http://baogialai.com.vn; http://gialaitv.vn; http://tinhdoangialai.org.vn.

+ Báo Gia Lai.

+ Trên làn sóng Phát thanh – Truyền hình Gia Lai.

1.2. Hướng dẫn tham gia dự thi:

– Người dự thi vào chuyên trang Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai”, trong Trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai (http://www.thongtintuyengiaogialai.vn).

+ Điền các thông tin cá nhân: Họ và tên, cơ quan/tổ chức, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, điện thoại, Email…

+ Nhập “Mã xác thực” và bấm vào ô “Trả lời”.

– Địa chỉ gửi đáp án:

+ Qua Email: tracnghiemtggl@gmail.com.

+ Gửi đáp án qua đường bưu điện về địa chỉ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai (số 02, đường Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

+ Gửi đáp án trực tiếp đến Phòng Lý luận chính trị – Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai (tầng 4, Khu A, trụ sở Tỉnh ủy; số 02, đường Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku).

2. Thời gian thi

2.1. Thời gian cụ thể của 8 kỳ thi trắc nghiệm được tính như sau:

– Kỳ thi thứ nhất:

+ Start công bố câu hỏi Kỳ thi thứ nhất từ 09 giờ, ngày 08 tháng 6 năm 2020 và nhận đáp án sau khi công bố câu hỏi;

+ Kết thúc Kỳ thi thứ nhất vào lúc 17 giờ, ngày 19 tháng 6 năm 2020.

– Kỳ thi thứ hai:

+ Start công bố câu hỏi Kỳ thi thứ hai từ 09 giờ, ngày 22 tháng 6 năm 2020 và nhận đáp án sau khi công bố câu hỏi (đồng thời công bố kết quả người đạt giải kỳ thứ nhất).

+ Kết thúc Kỳ thi thứ hai vào lúc 17 giờ, ngày 03 tháng 7 năm 2020.

– Kỳ thi thứ ba:

+ Start công bố câu hỏi Kỳ thi thứ ba từ 09 giờ, ngày 06 tháng 7 năm 2020 và nhận đáp án sau khi công bố câu hỏi (đồng thời công bố kết quả người đạt giải Kỳ thi thứ hai).

+ Kết thúc Kỳ thi thứ ba vào lúc 17 giờ, ngày 17 tháng 7 năm 2020.

– Kỳ thi thứ tư:

+ Start công bố câu hỏi Kỳ thi thứ tư từ 09 giờ, ngày 20 tháng 7 năm 2020 và nhận đáp án sau khi công bố câu hỏi (đồng thời công bố kết quả người đạt giải Kỳ thi thứ ba).

+ Kết thúc Kỳ thi thứ tư vào lúc 17 giờ, ngày 31 tháng 7 năm 2020.

– Kỳ thi thứ năm:

+ Start công bố câu hỏi Kỳ thi thứ năm từ 09 giờ, ngày 03 tháng 8 năm 2020 và nhận đáp án sau khi công bố câu hỏi (đồng thời công bố kết quả người đạt giải Kỳ thi thứ tư).

+ Kết thúc Kỳ thi thứ năm vào lúc 17 giờ, ngày 14 tháng 8 năm 2020.

– Kỳ thi thứ sáu:

+ Start công bố câu hỏi Kỳ thi thứ sáu từ 09 giờ, ngày 17 tháng 8 năm 2020 và nhận đáp án sau khi công bố câu hỏi (đồng thời công bố kết quả người đạt giải Kỳ thi thứ năm).

+ Kết thúc Kỳ thi thứ sáu vào lúc 17 giờ, ngày 28 tháng 8 năm 2020.

– Kỳ thi thứ bảy:

+ Start công bố câu hỏi Kỳ thi thứ bảy từ 09 giờ, ngày 31 tháng 8 năm 2020 và nhận đáp án sau khi công bố câu hỏi (đồng thời công bố kết quả người đạt giải Kỳ thi thứ sáu).

+ Kết thúc Kỳ thi thứ bảy vào lúc 17 giờ, ngày 11 tháng 9 năm 2020.

– Kỳ thi thứ tám:

+ Start công bố câu hỏi Kỳ thi thứ tám từ 09 giờ, ngày 14 tháng 9 năm 2020 và nhận đáp án sau khi công bố câu hỏi (đồng thời công bố kết quả người đạt giải Kỳ thi thứ bảy).

+ Kết thúc Kỳ thi thứ tám vào lúc 17 giờ, ngày 25 tháng 9 năm 2020.

+ Công bố kết quả người đạt giải Kỳ thi thứ tám: vào lúc 09 giờ, ngày 28 tháng 9 năm 2020.

2.2. Thời gian tổng kết Cuộc thi và trao giải: vào đầu tháng 10 năm 2020 (Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thông báo cụ thể sau).

3. Cách tính kết quả

– Trong mỗi kỳ thi, một người có thể tham gia dự thi nhiều lần nhưng tối đa không quá 10 lần/kỳ và sẽ lấy kết quả của lần tham gia có số dự đoán đúng (hoặc gần đúng nhất) so với kết quả do Ban Tổ chức Cuộc thi công bố.

– Kết quả được tính cho người có đáp án đúng nhất và gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi với thời gian sớm nhất.

+ Đáp án gửi qua Email: tracnghiemtggl@gmail.com được tính ngay khi người dự thi gửi đáp án cho Ban Tổ chức Cuộc thi.

+ Đáp án gửi qua đường bưu điện, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ căn cứ theo dấu bưu điện nơi gửi đi.

Trong trường hợp có số người dự thi (từ 2 người trở lên) trả lời đúng các câu hỏi và cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao giải cho người có đáp án gửi đến Ban Tổ chức Cuộc thi sớm nhất.

IV– Trách nhiệm pháp lý

Ban Tổ chức Cuộc thi không tính kết quả và không chịu trách nhiệm do các sự cố khách quan về kỹ thuật như: nghẽn mạng Internet, bị thất lạc bài thi qua đường bưu điện …, hoặc khi người tham gia dự thi vi phạm Thể lệ Cuộc thi.

V– Cơ cấu giải thưởng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy chứng nhận kèm giải thưởng cho các cá nhân đạt giải trong các kỳ thi trắc nghiệm.

– Mỗi kỳ thi, có 11 giải thưởng cho các cá nhân đạt giải, bao gồm:

+ 01 giải nhất: 2.000.000đ

+ 02 giải nhì, mỗi giải: 1.500.000đ

+ 03 giải ba, mỗi giải: 1.000.000đ

+ 05 giải khuyến khích, mỗi giải: 500.000đ

– Ngoài ra, khi tổng kết Cuộc thi, sau khi thống nhất với Ban Tổ chức Cuộc thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ trao 03 giải cho các tập thể có số lượng người tham gia dự thi đông nhất và có nhiều bài dự thi đạt giải; mỗi giải tập thể trị giá 5.000.000 đồng

Leave A Reply

Your email address will not be published.