Thể lệ cuộc thi tìm hiểu về đại thi hào Nguyễn Du

0

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu về đại thi hào Nguyễn Du

Cuộc thi “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều” được tổ chức theo hình thức thi viết, với 4 câu hỏi, thời gian nhận bài thi từ ngày 24/7 đến trước 17h ngày 10/9/2020 (theo dấu Bưu điện). Chi tiết mời các bạn theo dõi thể lệ cuộc thi trong bài viết dưới đây:

THỂ LỆ CUỘC THI
“Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Học sinh, học viên, sinh viên, cán bộ, giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục, đào tạo trong toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi

Câu 1. Trình bày ngắn gọn những hiểu biết của bạn về thân thế, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du. Hãy cho biết việc tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du có ý nghĩa gì cho việc đọc hiểu các sáng tác của Nguyễn Du nói chung và Truyện Kiều nói riêng?

Câu 2. Hãy viết bài văn thuyết minh về Truyện Kiều của Nguyễn Du và trình bày ngắn gọn những sáng tạo nổi bật của tác giả thể hiện trong kiệt tác Truyện Kiều so với Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân (khoảng 800 từ).

Câu 3. Bạn cảm nhận như thế nào về sức sống của Truyện Kiều trong dòng chảy văn hóa, văn học dân tộc? Theo bạn, chúng ta cần phải làm gì để giữ gìn và phát huy giá trị của Truyện Kiều của Nguyễn Du trong tình hình hiện nay ?

Câu 4. Theo bạn, việc tổ chức cuộc thi: “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều” có ý nghĩa như thế nào trong dịp kỷ niệm 255 năm Ngày sinh và tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820)?

>>> Tham khảo đáp án thi tìm hiểu về đại thi hào Nguyễn Du

2. Hình thức thi

Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay trên giấy A4; Bài thi phải được đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển. Ngoài trang bìa ghi rõ Bài dự thi: “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”; họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc, địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc nơi công tác), số điện thoại liên lạc của người dự thi.

III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI THI

Bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

Nghiêm cấm lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi.

Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc và Hội đồng giám khảo không tham dự Cuộc thi. (Cấp Sở)

IV. ĐỊA CHỈ, THỜI GIAN NHẬN BÀI THI

1. Địa chỉ, thời gian nhận bài thi ở cơ sở:

Phòng GD&ĐT; Trường THPT, Trung tâm GDNN&GDTX; Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp quy định cụ thể địa chỉ, thời gian nhận bài thi tại đơn vị.

2. Địa chỉ, thời gian nhận bài thi ở Sở GD&ĐT

a) Địa chỉ nhận bài thi:

Sở GD&ĐT, số 52, đường Lê Hồng Phong, Phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh (nộp trực tiếp cho Phòng Giáo dục Phổ thông).

b) Thời gian nhận bài thi, tổng kết và trao giải:

– Thời gian kết thúc nhận bài dự thi: trước 17h ngày 10/9/2020 (theo dấu Bưu điện).

– Lời Kết và trao giải: trước ngày 20/9/2020.

V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

Dự kiến cơ cấu giải thưởng gồm:

1. Giải tập thể:

01 giải nhất: 1.000.000 đồng.

03 giải nhì, mỗi giải 700.000 đồng.

05 giải ba, mỗi giải: 500.000 đồng.

10 giải khuyến khích, mỗi giải: 300.000 đồng

2.Giải cá nhân:

01 giải nhất: 1.000.000 đồng.

05 giải nhì, mỗi giải: 700.000 đồng.

10 giải ba, mỗi giải: 500.000 đồng.

20 giải khuyến khích, mỗi giải: 300.000 đồng.

VI. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Ban Tổ chức Cuộc thi tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng cuộc thi cho các cá nhân và tập thể đạt giải

Những bài thi xuất sắc nhất có thể được Ban Tổ chức tuyển chọn và giới thiệu trên Bản tin Giáo dục, trang thông tin điện tử của Ngành GDĐT và các phương tiện thông tin, truyền thông khác.

Trên đây là Thể lệ và câu hỏi cuộc thi “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”, đề nghị học sinh, học viên, sinh viên, cán bộ giáo viên tích cực tham gia.

Leave A Reply

Your email address will not be published.