Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH

0

Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH

Để có thể hướng dẫn Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ việc làm, thì mới đây vào ngày 10/02/2020 thì Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH.

Văn bản pháp luật này sẽ có hiệu lực Start từ ngày 26/03/2020. Sau đây chúng tôi xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo nội dung của thông tư.

Nội dung của Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH

Leave A Reply

Your email address will not be published.