Thông tư 03/2020/TT-BLĐTBXH

0

Thông tư 03/2020/TT-BLĐTBXH

Để có thể hướng dẫn chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh, thì mới đây vào ngày 25/02/2020, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 03/2020/TT-BLĐTBXH.

Hiệu lực của văn bản pháp luật này, sẽ được Start từ ngày 01/04/2020. Sau đây, chúng tôi xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung của thông tư này.

Nội dung của Thông tư 03/2020/TT-BLĐTBXH

Leave A Reply

Your email address will not be published.