Thông tư 06/2018/TT-BKHĐT

0

Thông tư 06/2018/TT-BKHĐT

Ngày 11/12/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 06/2018/TT-BKHĐT về hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN. Thông tư Start có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2019. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Nội dun Thông tư 06/2018/TT-BKHĐT

Leave A Reply

Your email address will not be published.