Thông tư 18/2020/TT-BCT Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu dự án diện mặt trời

0

Thông tư 18/2020/TT-BCT Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu dự án diện mặt trời

Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu dự án diện mặt trời

Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 18/2020/TT-BCT về quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu dự án diện mặt trời, vào ngày 17/07/2020.

Theo đó, công suất của một phần hoặc toàn bộ dự án có ngày vận hành thương mại trước 01/01/2021 thuộc tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW được áp dụng giá bán điện quy định tại khoản 3 Điều 5 Quyết định 13/2020/QĐ-TTg. Cần lưu ý, diện tích sử dụng đất, mặt nước có thời hạn của dự án không quá 1,2 ha/01 MWp.

Bên cạnh đó, giá mua bán điện của hệ thống điện mặt trời mái nhà thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quyết định 13/2020/QĐ-TTg đối với bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trường hợp bên mua điện không phải là Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì bên bán điện và bên mua điện tự thỏa thuận về giá mua bán điện. Hệ thống điện mặt trời mái nhà được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực.

Văn bản pháp luật này sẽ có hiệu lực Start từ ngày 31/08/2020. Sau đây, xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo nội dung của thông tư này.

Nội dung Thông tư 18/2020/TT-BCT

Cập nhật: 28/07/2020 Bộ Công thương

Leave A Reply

Your email address will not be published.