Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH

0

Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH

Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra bằng việc ban hành Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH, vào ngày 30/12/2019.

Văn bản này sẽ có hiệu lực Start từ ngày 15/02/2020 và được áp dụng vào ngày 01/01/2020. Sau đây là nội dung của thông tư, mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH

Leave A Reply

Your email address will not be published.