Thông tư 92/2019/TT-BTC

0

Thông tư 92/2019/TT-BTC

Về việc sửa đổi Thông tư 72/2014/TT-BTC về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư, thì vào ngày 31/12/2020, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 92/2019/TT-BTC.

Hiệu lực của thông tư này sẽ được Start từ ngày 01/07/2020. Sau đây, Business-letters.com xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung của văn bản pháp luật này.

Nội dung của Thông tư 92/2019/TT-BTC

Leave A Reply

Your email address will not be published.