Thủ tục đăng ký thành lập đối với chi nhánh, Office đại diện

Thủ tục đăng ký thành lập đối với chi nhánh, Office đại diện

Thủ tục đăng ký thành lập đối với chi nhánh, Office đại diện

1. Trình tự thực hiện

– Cá nhân thành lập Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa liên thông” – Phòng Đăng ký kinh doanh.

2. Cách thức thực hiện

– Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Thông báo thành lập (theo mẫu)

– Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của HĐTV; của chủ sở hữu công ty hoặc HĐTV hoặc Chủ tịch công ty đối với CTTNHH MTV; của HĐQT đối với CTCP, của các thành viên hợp danh đối với CTHD về việc thành lập chi nhánh, Office đại diện;

– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, Office đại diện;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, tổ chức theo quy định.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

– Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề theo quy định (nếu cần).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

– Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

8. Lệ phí

200.000 đồng

9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

Không.

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.

Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP.

Bạn nhấn vào Tải về để xem thêm các biểu mẫu, văn bản hướng dẫn Thủ tục đăng ký thành lập đối với chi nhánh, Office đại diện.