[Tips] Fix lỗi không thể thanh toán khi tài khoảng quảng cáo bị nợ

0

Lần trước, đôi khi tôi thấy bạn hỏi cách thanh toán cho khoản nợ quảng cáo của mình khi không tìm thấy nút thanh toán. Nếu bạn quan tâm, bạn có thể tham khảo phương thức thanh toán cho quảng cáo facebook khi tài khoản không thấy nút thanh toán!

Khắc phục lỗi không thể thanh toán khi tài khoản quảng cáo bị nợ
Khắc phục lỗi không thể thanh toán khi tài khoản quảng cáo bị nợ

Theo mặc định, mỗi tài khoản quảng cáo sẽ được phép nợ một số tiền nhất định, tùy thuộc vào số tiền bạn đã đốt vào tài khoản đó. Khi đạt đến ngưỡng thanh toán, facebook sẽ tự động khấu trừ tiền từ thẻ visa mà bạn đã thêm vào tài khoản hoặc sẽ tự động thanh toán vào cuối tháng. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng có đủ tiền để thanh toán tự động, vì vậy khi thanh toán của bạn không phải là tất cả quảng cáo của bạn sẽ bị treo để nó hoạt động, bạn phải trả số tiền đó. nợ.

Nút thanh toán không bay đi đâu
Nút thanh toán không bay đi đâu

Trong một số trường hợp, tài khoản không thấy nút thanh toán, không có cách nào khác, bạn phải đợi facebook tự động thanh toán vào lần tiếp theo (hãy nhớ nạp thẻ visa cho nó trừ) hoặc thêm thẻ visa. Mới thanh toán. Ngoài ra, bạn có thể làm theo Cách sau đây để trả nợ bằng thẻ visa được thêm trước đó!

  • Truy cập liên kết dưới đây
    • https://www.facebook.com/ads/manager/accounts/?act=xxx
      • XXX = = ID tài khoản quảng cáo của bạn .

Sau đó bấm vào “thử lạiĐể thanh toán nhé!

Chúc may mắn ! Nếu bạn thấy nó thú vị, hãy chia sẻ nó với nhiều người!

xem thêm : 1099 Biểu tượng Biểu tượng Facebook (FB) Trò chuyện Đơn, Mới nhất

Leave A Reply

Your email address will not be published.