Tờ khai cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

0

Tờ khai cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

Tờ khai cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng là mẫu giấy được Bộ Giao thông vận tải lập ra để chứng nhận đăng ký tạm thời cho xe máy chuyên dùng.

Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – T do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM THỜI XE MÁY CHUYÊN DÙNG

1. Tên chủ sở hữu:

2. Số CMND/ Giấy Chứng nhận ĐKKD: ………

3. Ngày cấp: ……………………………………………

4. Nơi cấp: ……………………………………………

5. Địa chỉ thường trú/ Office: ……………………………………………………………………

6. Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):…….

7. Số CMND/ Giấy Chứng nhận ĐKKD………

8. Ngày cấp………………………………

9.Nơi cấp…………………………………

10. Địa chỉ thường trú/ Office:…………………

11. Trụ sở giao dịch…………………………………

12. Loại xe máy chuyên dùng:………………………

14. Nhãn hiệu (mác, kiểu): ………………………..

16. Màu sơn:………………………………………..

18. Nước sản xuất:..……………………………….

20. Số động cơ:…………………………………….

15. Công suất: …………………….(kW)………

17. Năm sản xuất: …………………………….

19. Số khung:…………………………………..

21. Trọng lượng: …………………(kg)………

22. Kích thước bao (dài x rộng x cao (mm)):…………………………………………………………

23. Kích thước bao (dài x rộng x cao (mm)):

24. Giấy tờ kèm theo nếu có:

TT Số của giấy tờ Trích yếu nội dung Nơi cấp giấy tờ Ngày cấp Số trang

Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

Đề nghị Sở Giao thông vận tải …………………………………………xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên.

……, ngày…..tháng…..năm……….
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:

Số đăng ký tạm thời:………………………cấp ngày………tháng………năm…………….

Giấy chứng nhận đăng ký có giá trị đến:…………………………………………………………

Cán bộ làm thủ tục
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng duyệt
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

* Ghi chú: Tờ khai lập thành 02 bản:

– Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng kèm theo hồ sơ 01 bản;

– Lưu Sở Giao thông vận tải 01 bản.

Leave A Reply

Your email address will not be published.