Tờ khai đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng

0

Tờ khai đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng

Tờ khai đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng là mẫu được sử dụng phổ biến hiện nay được sử dụng phổ biến hiện nay nhằm đăng ký cho những phương tiện xe máy.

Mẫu tờ khai đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng được ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành. Nội dung trong mẫu tờ khai cần kê khai đầy đủ các thông tin như tên chủ sỡ hữu, số CMND, trụ sở giao dịch, loại xe máy. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tờ khai tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CH NGHĨA VỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ CÓ THỜI HẠN XE MÁY CHUYÊN DÙNG

1. Tên chủ sở hữu:

2. Số CMND/ Giấy Chứng nhận ĐKKD: …………

3. Ngày cấp: ………………………………

4. Nơi cấp: ………………………………..

5. Thời hạn thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam: từ ngày………./ ………../ ………đến ngày ……./ ………./ …………

6. Trụ sở giao dịch……………………………

7. Loại xe máy chuyên dùng:………………

8. Nhãn hiệu (mác, kiểu): …………………………

10. Màu sơn:………………………………………..

12. Nước sản xuất: ………………………………..

14. Số động cơ:…………………………………….

9. Công suất: ……………………………(kW)

11. Năm sản xuất: ……………………………

13. Số khung:…………………………………

15. Trọng lượng: ………………………(kg)…

16. Kích thước bao (dài x rộng x cao (mm)):…………………………………………………………

17. Giấy tờ kèm theo nếu có:

TT Số của giấy tờ Trích yếu nội dung Nơi cấp giấy tờ Ngày cấp Số trang

Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải …………………xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên

……, ngày…..tháng…..năm……….
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:

(Dán trà số động cơ)

(Dán trà số khung)

* chỉ dán trà số động cơ của máy chính

Biển số đề nghị cấp:…. …………………………

Giấy chứng nhận đăng ký có giá trị đến:……….

Cán bộ làm thủ tục
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng duyệt
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

*Ghi chú:

– Đánh dấu “x” vào các ô tương ứng;

– Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính;

– Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung.

Leave A Reply

Your email address will not be published.