Tổng hợp danh sách đầu số mạng di động ở Việt Nam

0

Tổng hợp danh sách đầu số mạng di động ở Việt Nam

Hiện nay, ở nước ta có tất nhiều nhà mạng di động, vậy để có thể phân biệt được số điện thoại của người khác đang thuộc nhà mạng thì chúng ta thường xem đầu số di động của số điện thoại đó.

Danh sách đầu số di động của nhà mạng viễn thông

Sau khi, tất cả các nhà mạng thực hiện đổi tất cả các số điện thoại từ 11 số sang còn 10 số cũng đã thay đổi. Chính vì vậy sau đây, chúng tôi xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo danh sách các đầu số di động của các nhà mạng viễn thông tại Việt Nam.

Đầu số các mạng di động sau khi chuyển từ sim 11 số sang 10 số

  • Đầu số 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 của nhà mạng Viettel sẽ lần lượt đổi thành 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039.
  • Đầu số 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 của nhà mạng MobiFone sẽ chuyển lần lượt thành 070, 079, 077, 076, 078.
  • Đầu số 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 của nhà mạng VinaPhone sẽ chuyển thành 083, 084, 085, 081, 082.
  • Thuê bao của VietnamobileGtel sẽ chuyển sang đầu số 05x. Cụ thể như sau:
    • Đầu số 0188, 0186 của Vietnamobile sẽ được đổi sang 056, 058.
    • Đầu số 0199 của Gtel sẽ được đổi sang 059.

Đầu số Viettel

Đầu số cũ Đầu số hiện tại
086 086
096 096
097 097
098 098
0162 032
0163 033
0164 034
0165 035
0166 036
0167 037
0168 038
0169 039

Đầu số Vinaphone

Đầu số cũ Đầu số hiện tại
088 088
091 091
094 094
0123 083
0124 084
0125 085
0127 081
0129 082

Đầu số Mobifone

Đầu số cũ Đầu số hiện tại
089 089
090 090
093 093
0120 070
0121 079
0122 077
0126 076
0128 078

Đầu số Vietnamobile

Đầu số cũ Đầu số hiện tại
092 092
056 056
058 058

Đầu số Gmobile

Đầu số cũ Đầu số hiện tại
099 099
0199 059

Leave A Reply

Your email address will not be published.