Tổng hợp phím tắt Google Docs cho Mac

0

Google Docs là một trình soạn thảo văn bản online giúp người dùng soạn thảo, quản lý và chia sẻ tài liệu một cách tiện lợi và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Để sử dụng Google Docs hiệu quả, bạn cần nhớ các phím tắt để thao tác nhanh hơn.

Trong bài trước, Download.com.vn Chúng tôi đã giới thiệu cho bạn các phím tắt trên màn hình Google Documents dành cho máy tính của bạn và hôm nay chúng tôi giới thiệu các phím tắt cho Mac. Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây:

Các phím tắt của Google Tài liệu

Danh sách các phím tắt hữu ích khi sử dụng Google Documents trên máy Mac

Các phím tắt cơ bản trên Google Documents dành cho Mac

 • ⌘ + C: Sao chép.
 • ⌘ + X: Cắt
 • ⌘ + V: Dán.
 • ⌘ + Z: Quay lại (Hoàn tác).
 • ⌘ + Shift + Z: Làm lại (Làm lại)
 • ⌘ + K: Chèn hoặc chỉnh sửa liên kết.
 • Tùy chọn + Nhập: Mở liên kết.
 • ⌘ + /: Hiển thị các phím tắt.
 • ⌘ + S: Lưu tập tin.
 • ⌘ + P: In.
 • ⌘ + O: Mở tập tin.
 • ⌘ + F: Tìm kiếm.
 • ⌘ + Shift + H: Tìm và thay thế.
 • ⌘ + G: Tim lân nưa.
 • ⌘ + Shift + G: Tìm lại trước đó.
 • ⌘ + Shift + F: Ẩn menu.
 • ⌘ + Nhập: Ngắt trang
 • Tùy chọn + / hoặc Ctrl + Option + Z: Menu Tìm kiếm.
 • Ctrl + ~: Menu Tìm kiếm trong trình duyệt Mozilla Firefox.

Các phím tắt định dạng văn bản:

 • ⌘ + B: Dũng cảm.
 • ⌘ + Tôi: In nghiêng
 • ⌘ + Ư: Gạch chân.
 • Tùy chọn + Shift + 5: Gạch ngang.
 • ⌘ +: Chỉ số trên.
 • ⌘ +,: Chỉ mục bên dưới.
 • ⌘ + Option + C: Sao chép định dạng.
 • ⌘ + Option + V: Dán định dạng.
 • ⌘ + : Xóa định dạng.
 • ⌘ + Shift +>: Tăng kích thước phông chữ.
 • ⌘ + Shift + <: Giảm kích thước phông chữ.

Các phím tắt định dạng văn bản:

 • ⌘ +]: Tăng thụt lề.
 • ⌘ + [: Giảm thụt đầu dòng
 • ⌘ + Option + 0: Xóa định dạng, để định dạng trở về chế độ mặc định.
 • ⌘ + Option + [1-6]: Tạo định dạng cho các đề mục, tạo Headding (mục lục tự động).
 • ⌘ + Shift + L: Căn trái.
 • ⌘ + Shift + E: Căn giữa.
 • ⌘ + Shift + R: Lề phải.
 • ⌘ + Shift + J: Căn 2 bên.
 • ⌘ + Shift + 7: Đã đánh số.
 • ⌘ + Shift + 8: Tạo dấu đầu dòng.
 • Option + Shift + mũi tên lên / xuống: Di chuyển đoạn văn lên / xuống.

Phím tắt để chỉnh sửa hình ảnh hoặc bản vẽ:

 • ⌘ + Ctrl + K: Thay đổi kích thước để lớn hơn.
 • ⌘ + Ctrl + B: Thay đổi kích thước thành chiều rộng lớn hơn.
 • ⌘ + Ctrl + I: Thay đổi kích thước thành một kích thước dọc lớn hơn.
 • ⌘ + Ctrl + J: Thay đổi thành kích thước nhỏ hơn.
 • ⌘ + Ctrl + W: Thay đổi thành chiều rộng nhỏ hơn.
 • ⌘ + Ctrl + Q: Thay đổi kích thước dọc nhỏ.
 • 4 phím mũi tên: Di chuyển lên / xuống / trái / phải.
 • Shift + phím mũi tên: Dịch lên 1 pixel.
 • Tùy chọn + Phím mũi tên phải: Xoay theo chiều kim đồng hồ 15 °.
 • Tùy chọn + phím mũi tên trái: Xoay ngược chiều kim đồng hồ 15 °.
 • Option + Shift + phím mũi tên trái: Xoay ngược chiều kim đồng hồ 1 °.
 • Option + Shift + phím mũi tên phải: Xoay theo chiều kim đồng hồ 1 °.
 • ⌘ + Esc: Đóng trình chỉnh sửa bản vẽ.

Các phím tắt chỉnh sửa nhận xét và bình luận:

 • ⌘ + Option + M: Chèn nhận xét.
 • ⌘ + Option + Shift + A: Mở chủ đề thảo luận.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn E, sau đó nhấn C: Nhập bình luận hiện tại.
 • Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn N, sau đó nhấn C: Chuyển sang nhận xét tiếp theo.
 • Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn P, sau đó nhấn C: Quay lại bình luận trước.
 • ⌘ + Option + F: Chèn nhận xét.
 • Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn E, sau đó nhấn F: Nhập bình luận hiện tại.
 • Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn N, sau đó nhấn F: Chuyển sang nhận xét tiếp theo.
 • Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn P, sau đó nhấn F: Quay lại bình luận trước.

Phím tắt điều chỉnh menu:

 • ⌘ + Shift + X: Trình đơn ngữ cảnh (nhấp chuột phải).
 • Ctrl + Option + F: Mở menu File
 • Ctrl + Option + E: Chỉnh sửa Menu.
 • Ctrl + Option + E + V: Mở Menu View.
 • Ctrl + Option + I: Mở Menu Chèn.
 • Ctrl + Option + O: Mở Menu Định dạng.
 • Ctrl + Option + T: Mở Menu Tools.
 • Ctrl + Option + B: Mở Bảng Menu.
 • Ctrl + Option + H: Mở Menu Trợ giúp.
 • Ctrl + Option + A: Mở Menu Trợ năng.
 • ⌘ + Option + Shift + K: Menu Công cụ nhập liệu.
 • ⌘ + Shift + K: Điều chỉnh chuyển đổi đầu vào menu.
 • Shift + chuột phải: Hiển thị menu ngữ cảnh của trình duyệt.

Các phím tắt chọn và đánh dấu văn bản:

 • ⌘ + A: Chọn tất cả văn bản.
 • Shift + mũi tên trái / phải: Chọn một ký tự ở bên trái / bên phải.
 • Shift + mũi tên lên / xuống: Chọn một dòng lên / xuống.
 • Shift + Fn + mũi tên trái / phải: Chọn đến cuối một ký tự sang trái / phải.
 • Shift + Fn + mũi tên trái: Đánh dấu toàn bộ vùng ký tự từ vị trí con trỏ đến đầu dòng chứa con trỏ chuột.
 • Shift + Fn + mũi tên phải: Đánh dấu toàn bộ vùng ký tự từ vị trí con trỏ đến cuối dòng.
 • ⌘ + Shift + mũi tên lên: Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản.
 • ⌘ + Shift + mũi tên xuống: Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối văn bản.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn E, sau đó nhấn I: Chọn mục danh sách hiện tại.
 • Nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn E, sau đó nhấn O: Chọn tất cả các mục trong danh sách hiện tại.

Đánh dấu văn bản bằng chuột:

 • Nhấn đúp chuột: Đánh dấu các từ.
 • Nhấp đúp sau đó giữ và kéo chuột: Đánh dấu nhiều từ cùng một lúc.
 • Nhấp chuột 3 lần: Văn bản nổi bật.
 • Nhấp chuột ba lần, sau đó giữ và kéo chuột: Đánh dấu một đoạn văn bản.

Các phím tắt hỗ trợ đọc Văn bản trên màn hình:

 • Tùy chọn + ⌘ + Z: Kích hoạt chế độ đọc văn bản trên màn hình.
 • Ctrl + ⌘ + X: Đọc văn bản đã chọn.
 • Ctrl + ⌘ + R: Đọc từ vị trí con trỏ.
 • Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn A, sau đó nhấn L: Thông báo vị trí hiện tại của con trỏ.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn A, sau đó nhấn F: Chú ý định dạng văn bản tại vị trí con trỏ.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, sau đó nhấn H: Đọc tiêu đề cột và hàng trong bảng.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, rồi nhấn N: Đọc vị trí ô trong bảng.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, rồi nhấn R: Đọc tiêu đề của hàng trong bảng.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, rồi nhấn C: Đọc tiêu đề cột trong bảng.

Các phím tắt để di chuyển xung quanh tài liệu:

 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn N, sau đó nhấn H: Chuyển đến tiêu đề tiếp theo.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn P, sau đó nhấn H: Di chuyển đến tiêu đề trước.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn N, sau đó nhấn [1-6]: Di chuyển đến tiêu đề [1-6].
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn P, sau đó nhấn [1-6]: Di chuyển đến tiêu đề [1-6].
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn N, sau đó nhấn G: Di chuyển đến phương tiện tiếp theo (ảnh hoặc bản vẽ).
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn P, sau đó nhấn G: Di chuyển đến phương tiện trước đó (ảnh hoặc bản vẽ).
 • Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn N, sau đó nhấn O: Di chuyển đến danh sách tiếp theo.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn P, sau đó nhấn O: Di chuyển trở lại danh sách trước đó.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn N, sau đó nhấn I: Di chuyển đến mục tiếp theo trong danh sách hiện tại.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn P, sau đó nhấn I: Di chuyển đến mục trước trong danh sách hiện tại.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn N, sau đó nhấn L: Di chuyển đến liên kết tiếp theo.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn P, sau đó nhấn L: Di chuyển trở lại liên kết trước đó.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn N, rồi nhấn B: Di chuyển đến dấu trang tiếp theo.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn P, sau đó nhấn B: Di chuyển đến dấu trang trước đó.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn N, sau đó nhấn W: Chuyển đến thay đổi định dạng tiếp theo.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn P, sau đó nhấn W: Di chuyển trở lại thay đổi định dạng trước đó.
 • Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn N, rồi nhấn R hoặc nhấn giữ ⌘ + Option + K: Chuyển đến trình chỉnh sửa tiếp theo.
 • Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn P, sau đó nhấn R hoặc nhấn giữ ⌘ + Option + J: Di chuyển đến trình chỉnh sửa trước đó.

Các phím tắt để điều hướng bảng:

 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, rồi nhấn S: Di chuyển lên đầu bảng.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, sau đó nhấn D: Di chuyển xuống cuối bảng.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn N, sau đó nhấn T: Chuyển sang bảng tiếp theo.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn P, sau đó nhấn T: Di chuyển trở lại bảng trước.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, rồi nhấn I: Di chuyển đến cột đầu tiên.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, sau đó nhấn K: Di chuyển đến cột cuối cùng.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, sau đó nhấn B: Chuyển sang cột tiếp theo.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, sau đó nhấn V: Di chuyển đến cột trước đó.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, sau đó nhấn J: Di chuyển đến hàng đầu tiên.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, rồi nhấn L: Di chuyển đến hàng cuối cùng.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, sau đó nhấn M: Chuyển sang hàng tiếp theo.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, sau đó nhấn G: Di chuyển đến hàng trước.
 • Giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T, sau đó nhấn E: Thoát khỏi bảng.

Các phím tắt trên thanh công cụ và các phím tắt điều hướng khác:

 • ⌘ + Option + Ctrl + G: Lịch sử mở.
 • ⌘ + Option + Shift + I: Mở thanh công cụ tìm kiếm.
 • ⌘ + Shift + Y: Xác định số lượng từ được chọn trong thanh công cụ.
 • ⌘ + Shift + C: Đếm số lượng từ.
 • ⌘ + Shift + S: Start nhập liệu bằng giọng nói (khả dụng trong trình duyệt Trình duyệt Chrome).
 • Fn + mũi tên lên: Di chuyển lên 1 trang.
 • Fn + mũi tên xuống: Di chuyển xuống 1 trang.
 • ⌘ + ‘: Chuyển đến lỗi chính tả tiếp theo.
 • ⌘ + ;: Chuyển đến lỗi chính tả trước đó.
 • Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn O, sau đó nhấn H: Chèn hoặc xóa Header.
 • Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn O, sau đó nhấn F: Chèn hoặc xóa Chân trang.
 • Giữ Ctrl + ⌘, nhấn E, sau đó nhấn P: Di chuyển vị trí con trỏ đến cửa sổ bật lên.
 • Shift + Esc: Trò chuyện.
 • ⌘ + Option + Shift + M: Di chuyển lên trên ứng dụng.
 • Ctrl + Shift + Esc: Vị trí con trỏ chứa trang web.
 • Esc: Trở lại vị trí con trỏ.

Hy vọng những phím tắt này sẽ giúp bạn soạn thảo văn bản nhanh hơn, tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức.

Chúc các bạn thành công!

Cập nhật: 03/05/2018

Leave A Reply

Your email address will not be published.