Tự học Microsoft Excel

0

Tự học Microsoft Excel

Microsoft Excel là một chương trình ứng dụng thuộc bộ Microsoft Office, là một công cụ mạnh để thực hiện các bảng tính chuyên nghiệp.

Cũng như các chương trình bảng tính Lotus, Quattro,… bảng tính Excel cũng bao gồm nhiều ô được tạo bởi các dòng và cột, việc nhập dữ liệu và tính toán trong Excel cũng có những điểm tương tự. Tuy nhiên Excel có nhiều tính năng ưu việt và có giao diện rất thân thiện với người sử dụng.

Hiện tại Excel được sử dụng rộng rãi trong môi trường doanh nghiệp nhằm phục vụ các công việc tính toán thông dụng, bằng các công cụ tự động. Tài liệu Excel này bao gồm các chương cơ bản giới thiệu và hướng dẫn người dùng cách sử dụng Excel 2003 một cách chuyên nghiệp nhất, ngoài ra tài liệu còn bao gồm một số bài tập mẫu rất thú vị để bạn đọc có thể thực hành.

Bộ tài liệu Microsoft Excel bao gồm

  • Chương 1: Giới thiệu Microsoft Excel
  • Chương 2: Làm việc với bảng tính
  • Chương 3: Hàm
  • Chương 4: Cơ sở dữ liệu
  • Chương 5: Chèn hình ảnh – Đồ thị
  • Chương 6: In bảng tính
  • Bài tập phần 1
  • Bài tập phần 2
  • Ôn tập

Leave A Reply

Your email address will not be published.